Per Núria Borràs

En aquest article, us hi presento l’exemple d’una escola que intenta organitzar el currículum per competències tenint en compte les persones, que crea contextos en què la comunicació és l’eix fonamental i l’objectiu prioritari és la interpretació i la comprensió del món. Sobretot, n’esmentaré aspectes i situacions que afavoreixen l’aprenentatge de les competències des de l’autonomia i la iniciativa personals.