Pers saber més de nosaltres

Com avaluem?

L’escola entèn, tal i com diu la nostra referent, la Neus Sanmartí, que l’avaluació és un instrument d’aprenentatge. Quan diem això, fem referència a l’avaluació formadora, que és quan l’infant pren bones decisions, sap on s’equivoca i que ha de fer per millorar. Això no s’aprèn de forma innata, i és un aprenentatge que es fa al llarg de la vida escolar.

Com ho fem els mestres perquè això sigui una realitat? En primer lloc, els mestres recollim evidències -no només opinions-, fent observacions detingudes que tinguin una intenció clara, amb enregistraments de converses de rotllana i/o personalitzades,  amb fotografies dels moments clau de les diferents situacions d’aprenentatge, i tenint en compte  la diferent documentació de l’infant com la llibreta personal, el camí d’aprenentatge, els itineraris personals o de racons,…

En segon lloc, l’equip de mestres analitza, interpreta, reconeix, …. per entendre i fer entendre les necessitats de cada infant, reflexionant si una tasca és correcta, millorable o excel·lent.

I per últim, s’ha d’acabar prenent decisions per la millora. Hi ha moments, que són repartits durant el curs, on el tutor i l’infant fan un bon feedback per consensuar actuacions que l’ajudin a avançar.

La finalitat de tot plegat és buscar un infant que se senti bon aprenent, capaç de fer i de reflexionar sobre el que fa, i que aprenguin a conviure i a aprendre de l’error de manera constructiva.

Durant el curs hi ha diferents moments de trobada del tutor o tutora amb la família:

ENTREVISTA D’INICI DE CURS
Quant? Setembre
Com ho fem?

La família concreta un cita amb el tutor/a , que pot ser presencial o virtual.

La finalitat és tenir un primer contacte amb el mestre/a i compartir com li ha anat l’estiu

Com es fa arribar a les famílies? No fem arribar cap escrit.
INFORME COMPARTIT
Quant? Entre desembre i inici del mes de gener.
Com ho fem?

La família concreta un cita amb el tutor/a , la qual pot ser presencial o virtual.

Abans de la trobada, la família escriu com veu el seu fill o filla i fa arribar l’escrit al mestre/a. El mestre/a adequa el seu discurs al que li demanen les famílies i comparteixen diferents punts de vista quan es troben. També acorden actuacions per la millora. 

Com es fa arribar a les famílies? S’envia per mail el dia de la vigília de Sant Pau, el 24 de gener.
INFORME D’AUTOAVALUACIÓ
Quant? L’últim dia del 2n trimestre
Com ho fem? L’infant i el tutor/a recullen i consensuen per escrit el que ha après i el que ha de millorar.
Com es fa arribar a les famílies? L’infant el dur cap a casa en format paper.
INFORME FI DE CURS
Quant? L’últim dia del curs
Com ho fem?

Les tutores de la comunitat de Xics fan un escrit que recull com ha evolucionat l’infant durant el curs. 

Els tutors de Primària pacten les observacions on queda escrit l’evolució de l’infant durant el curs i un compromís de cara el curs següent.

Com es fa arribar a les famílies? L’infant el dur cap a casa en format paper.