Per saber més de nosaltres

Cinema en curs

“Cinema en curs” és un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a escoles i instituts.

Iniciat el 2005 a Catalunya, actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. L’escola Riera de Ribes fa molts anys que hi participem.

“Cinema en curs” té dos grans objectius:

 ·Propiciar el descobriment per part de nens i joves del cinema entès com a art, creació i cultura.

 ·Desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica en el context educatiu.

El programa s’articula a partir de quatre eixos principals:

1-La presència regular i continuada de cineastes als centres educatius impartint tallers juntament amb els mestres o professors i dins l’horari lectiu.

2-L’articulació de la descoberta de l’art cinematogràfic a partir d’una metodologia que vincula estretament la pràctica creativa i el visionat de pel·lícules.

3-La formació dels mestres i professors.

4-La construcció del projecte a laboratori de recerca aplicada: espai d’experimentació i reflexió. A partir de l’anàlisi de les experiències dels tallers, l’equip de cineastes i docents genera propostes, materials i metodologies extensibles a contextos educatius diversos.