Documents

Projecte de Direcció 2023-2027

descarregar en format PDF (29 pàgines)

PEC Projecte Educatiu de Centre

(en procés d’actualització)
descarregar en format PDF (31 pàgines)

PL - Projecte Lingüistic

(en procés d’actualització)
descarregar en format PDF (26 pàgines)

NOFC - Reglament de règim interior CEIP Escola de Ribes

(en procés d’actualització)
descarregar en format PDF (31 pàgines)

Carta de compromís educatiu

descarregar en format PDF (3 pàgines)

EDC - Estratègia digital de Centre

Enllaç extern per visualització