Per saber més de nosaltres

Com ens organitzem?

Per què treballem en Comunitat? Perquè és una forma d’aprendre més equitativa. A més de respectar i tenir en compte els diferents ritmes, interessos objectius i opcions d’aprenentatge, característiques socials i culturals,  els infants tenen més oportunitats de trobar algun company que sigui més proper al moment personal i de vida que van passant. En definitiva, ofereix més oportunitats a tothom. L’equitat i la inclusió són garantides perquè l’edat no marca el moment maduratiu pel que passes. Les persones no aprenem ni soles ni en silenci… només.

Què vol dir que treballar en comunitat permet flexibilitzar i diversificar el Currículum? Vol dir que cada mestre/a ofereix una proposta d’aprenentatge diversa i d’aquesta manera l’alumnat té més oportunitat de tria segons els seus interessos.

Què vol dir que treballar en comunitat permet un context sistèmic ric? Vol dir que en aquest context amb edats diverses, l’alumnat se situa en el rol d’aprenent i/o d’expert, no des de l’edat sinó des del moment que passa. Des de l’acompanyament, no des de la superioritat.

Com distruïm les diferents edats?

Comunitat de Xics: 7 grups de referència amb infants d’I3, I4 i I5.

Comunitat de Petits: 5 grups de referència amb infants de 1r i 2n.

Comunitat de Mitjans: 5 grups de referència amb infants de 3r i 4t.

Comunitat de Grans: 5 grups de referència amb infants de 5è i 6è.