93 896 15 85 riera@rieraderibes.cat

escola pública

Una escola
per a tothom

Aprenem fent i reflexionant
sobre el que fem

L’essència del projecte educatiu de l’escola

7 idees per aconseguir un ensenyament de qualitat

Desenvolupem la nostra pròpia història d’aprendre, amb sentit i amb el valor de cadascú.

Generem espais de conversa per a la construcció d’un bé comú.

Construïm contextos socials de col·laboració i participació que connecten espais i temps educatiu.

Reflexionem per reformular-nos per a la millora, incorporant les recerques i els canvis socials.

Afavorim processos d’aprenentatge reals en què els aprenents puguin donar sentit i valor personal a allò que aprenen.

Prenem consciència del propi procés d’aprendre.

Ens coneixem i ens reconeixem alumnes, famílies i mestres per a poder donar,
des del lloc que ocupem, el millor de nosaltres mateixos/es.

Marc d’actuació del nostre Projecte Educatiu

Una escola per a totes les persones

 

 Intervenció en diferents contextos on cadascú es pot reconèixer la pròpia capacitat d’aprendre.

Construcció de xarxes de relació, de col.laboració, d’intercanvi entre el dins i el fora de l’escola.

Voluntat de millora en els diferents àmbits que configuren la cultura de l’escola des del valor de cadascú i els rols que pot desenvolupar.

Aprendre de situacions reals amb la intenció de reflexionar sobre els sabers i el mateix procés d’aprendre a partir d’itineraris cognitius que tinguin en compte els interessos, els processos i els ritmes de cadascú.

 

Últims vídeos de l’escola

Petits 2022-2023

Una mà d’artesans

Cursa d’Orientació Escola Riera de Ribes

Participació activa en grups d’investigació i recerca