Comissions mixtes | Participació de les famílies

Les Comissions mixtes són els espais de debat i treball que tenen com a finalitat reflexionar i prendre decisions sobre aspectes importants dels funcionament de l’escola. Estan formades per representants de l’Equip Directiu i de l’Afa, mestres del claustre i famílies voluntàries

Comissió per a la Inclusió

Comissió de convivència

Comissió de Menjador

Comissió de Manteniment

Comissió Econòmica

Comissió d’activitats de tarda

Comissió de Camins

Comissió de per a la Inclusió:

Creada el curs 23-24 per poder unir esforços i treballar per fer públic les mancances de professionals que pateix l’escola per fer que la inclusió sigui una realitat. També treballa per coordinar-nos amb altres escoles, entitats i associacions que tenen el mateix neguit.

Equip Directiu: Núria Sarria, Gemma Gallofré
Mestres: Andrea Gimeno, Noemí Milà.
AFA: Jordi Fuertes
Famílies: Amanda Belhafiani, Luís Hernan, Ana Maria Larrosa, Ángel Rodrigo, Simona Spoltore, Angélica Rodríguez, Encarnación Guzmán, Jonathan Hernando, Sílvia Parera, Vanesa Reino, Vichy López-Feliu.

Comissió de Convivència:

L’objectiu d’aquesta comissió és reflexionar sobre quina manera de fer ha de prevaldre davant dels diversos tipus de conflictes, planificar i impulsar accions per capacitar tot l’alumnat, mestres i famílies per la convivència i la gestió positiva de conflictes. És una comissió obligatòria en tots els centres educatius públics. Actualment la Comissió Pedagògica i la de Convivència s’han fusionat per unir esforços i refer els documents de centre que cal actualitzar.

Equip Directiu:Núria Sarria, Gemma Gallofré
AFA: Jordi Fuertes
Mestres: Sofia Morillo, Sergi Sabater, Elena Ferrer, Mònica Rovira, Sandra de Maya
Famílies: Anna Carballo, Daniel Bonabia, Ginesta Garriga Laia Bartra, Laia Borrell, Marina Camacho, Aranzazu Sanchez, Anna Milà, Anna Alegre, Marta Barceló.

Comissió de Menjador:

Treballa per la coordinació del servei de menjador amb l’objectiu de fer una gestió compartida, des del lloc que ocupa cadascú: empresa de menjador, claustre i famílies. És el lloc de valorar com funciona aquest servei i proposar idees de millora.

Equip Directiu: Núria Sarria, Gemma Gallofré
Jocs i Taula: Assumpta Coll, Josep Blanco, Dominica Samper,
AFA: Marina Camacho.
Mestres: Clara Ràfols, Jose Serrano, Cèlia Ganga, Clàudia Caviedes.
Famílies: Laia Arcas, Rita Vilar, Bet Butí.

Comissió de Manteniment:

Treballa pel manteniment i millora de l’edifici i la seva seguretat. Amb les diferents opinions i aportacions de les famílies expertes i dels mestres s’acaba concretant la proposta que encaixa millor amb les necessitats que té l’escola.

Equip Directiu: Estefania Castillo, Gemma Gallofré
AFA: Jordi Coll
Conserge: Alejandro Suárez
Famílies: Albert Del Burgo, Joan Torrents, Josep Maria Ribó, Oriol Pérez.

Comissió Econòmica:

És l’encarregada de vetllar pels recursos econòmics de l’escola, garantint la transparència en la distribució de les despeses. Fa un seguiment de les aportacions econòmiques de les famílies, el Departament i l’ajuntament i vetlla per cobrir les necessitats que té l’escola. És una comissió obligatòria en tots els centres educatius públics

Equip Directiu: Estefania Castillo
AFA: Marina Camacho
Mestres: Diego Salvo
Famílies: Daniel Bonabia, Manuela Morera.

Comissió Activitats de tarda:

Busca i organitza les propostes d’activitats de tarda que encaixen millor en el nostre Projecte Educatiu. Segons els criteris que ha elaborat aquesta mateixa comissió i que han estat aprovats pel Consell Escolar, les activitats han de tenir un preu populars, han de ser activitats que no s’ofertin al nostre poble, i ho han d’organitzar empreses i clubs de Ribes.

Equip Directiu: Gemma Gallofré
AFA: Rafa Monzó
Mestres: Noemí Milà
Famílies: Ana Belén Sánchez, Maria Rempel.

Comissió de Camins de Ribes:

Planifica i documenta les sortides a peu que fan les diferents comunitats, amb la finalitat de que l’alumnat conegui i estimi el nostre territori.

Equip Directiu: Núria Sarria, Gemma Gallofré
Famílies:Oriol Vidal, Albert Castro, Eni Molero, Jordi Juliachs, David Solà i Núria Mallen.