El desenvolumpament d’un projecte comunitari real, significatiu i amb sentit.

 Aquest article s´enfoca en l’aprenentatge competencial de l’alumnat d’educació infantil. S’hi mostra un exemple d’una situació d’aprenentatge que neix d’un projecte de quart de primària i que deriva en una oportunitat d’aprenentatge per a tot l’alumnat d’infantil. Ho fa especialment rellevant, important i valuós el fet que sigui part d’una situació real que suposa un benefici comunitari i es converteixi en una experiència d’aprenentatge realment significatiu i amb sentit per l’alumnat.