Quan la vida es cola a les aules.

 

En aquest article abordem el canvi metodològic dut a terme a l’escola Montserrat FUHEM. Les aules sense murs de primària porten la vida a l’aula mitjançant un enfocament competencial, personalitzat i basat en l’educació ecosocial. Per això, van ser necessàries modifi cacions estructurals al centre: fl exibilització d’espais, horaris i agrupaments; foment de la coordinació del professorat, i introducció de temes ecosocials al currículum.