Situacions d’aprenentatge:

MARÇ 2024 XICS – GENERAR I REMOURE

Amb l’inici del segon trimestre la Comunitat de Xics ha realitzat diverses sortides amb l’objectiu de “generar i remoure” la curiositat, els interessos i les preguntes relacionades amb temes específics, estretament vinculades a cada experiència. Aquestes sortides han proporcionat als infants l’oportunitat d’ampliar les seves perspectives i desenvolupar una comprensió més profunda del món que els envolta. L’objectiu de cada sortida és descobrir una pregunta interessant per explorar, una pregunta que emergeixi dels seus propis interessos i que serveixi com a punt de partida per al procés d’aprenentatge.

Les sortides plantejades aquest curs són les següents:

 • Visita Dinamitzada: Fundació Antoni Tàpies.
 • Vista a l’espai 0-6 del MNACTEC (museu de la ciència i la tècnica de Catalunya).
 • Fes de paleontòleg!al CRIP (centre de restauració i interpretació paleontològica).
 • Cavalls en Llibertat! de la Fundació Miranda.

Les mestres som les encarregades d’aportar informació inicial de cada sortida per tal que cada infant pugui decidir, segons el seu interès, una de totes les ofertes per endinsar els seus coneixements. Ho fem a través d’ordenar les sortides segons les prioritats de cadascú, per després establir els grups finals.

Comencem! Arriba la setmana de descobrir:

 • Visita Dinamitzada: Fundació Antoni Tàpies

Amb l’acompanyament d’una educadora del museu, els infants han explorat la vida i obra de l’artista català. Les visites dinamitzades han facilitat una aproximació a l’art contemporani, permetent-los interactuar amb els materials utilitzats per l’artista per tal de comprendre les seves qualitats tàctils i expressives.

 • Vista a l’espai 0-6 del MNACTEC (museu de la ciència i la tècnica de Catalunya)

A partir de la visita a l’espai EXPLORA 0-6 de MNACTEC, l’alumnat han explorat lliurement d’una manera  manipulativa, proper i engresgadora amb diverses propostes del món científic i tècnic.

 •  Fes de paleontòleg! CRIP (centre de restauració i interpretació paleontològica)

En aquest taller els infants han fet una immersió en una excavació paleontològica, on han descobert el seu funcionament tot usant les eines i la indumentària dels paleontòlegs! Gràcies a l’observació, la descoberta i el treball en equip han identificat les restes que han trobat.

A partir de la visita a l’espai EXPLORA 0-6 de MNACTEC, l’alumnat han explorat lliurement d’una manera  manipulativa, proper i engresgadora amb diverses propostes del món científic i tècnic.

 • Cavalls en llibertat-Fundació Miranda

Els infants van fer una excursió pel Parc Natural del Garraf per buscar els cavalls en llibertat que viuen allà. La Fundació Miranda té la tasca de rescatar i recuperar aquests animals per oferir-los una vida digna. Els reintegra en ramats a la natura perquè visquin en llibertat.

Després de les 4 sortides ens agrupem tots aquells infants que han anat a la mateixa per fer una pluja d’idees de possibles preguntes interessants relacionades que podem explicar a la resta en el plenari.

Fem un plenari tota la Comunitat de Xics i posem en comú aquestes preguntes. Ens escoltem i prestem atenció perquè cada classe haurà de decidir quin interrogant dels presentats vol treballar i investigar.

Durant els següents dies, en col·laboració amb el grup classe, s’ha analitzat cada sortida realitzada i generat una pluja  d’idees basada en les preguntes formulades. S’hi han explorat diverses opcions per al procés d’indagació fins a arribar a un consens sobre la pregunta més rellevant per al grup.

 

Les preguntes interessants consensuades amb el grup classe aquest curs són les següents.

 • Puputs: Com es comuniquen els cavalls sense parlar?
 • Àligues: Com es creen els colors?
 • Picots: Per què s’extingeixen les espècies? 
 • Eriçons: Com és l’esquelet de les persones i dels animals?
 • Xinxes: Per què alguns objectes cauen més ràpid que d’altres?
 • Cuques: Perquè les dents de les persones i els animals són diferents?
 • Ducs: Com funcionen els engranatges?

Aquest procès d’indagació acabarà amb una comunicació a les famílies explicant el desenvolupament de la pregunta interessant.

Us mantindrem informats!