Situacions d’aprenentatge:

Març 2023 PETITS I MITJANS – Stop motion al Racó de Tecnologia