Els objectius de l’Educació Física són conèixer el nostre cos; millorar la motricitat (el control tònic, la lateralitat, la relaxació i la respiració); acceptar i valorar el nostre cos (l’autoestima, l’autoimatge i l’autoconfiança); coordinar les habilitats motrius bàsiques (saltar girar, enfilar-se …); aprendre a organitzar-nos en relació amb l’espai i al temps; coordinar les accions amb el maneig de material i amb les accions dels/de les companyes/s; experimentar i realitzar diferents tipus de jocs: sensorials, simbòlics, dramàtic, de cooperació, d’oposició, reglat; gaudir amb el joc i amb l’activitat física motriu; utilitzar el joc com una eina de relació amb els altres; participar de manera respectuosa i tolerant amb els altres; resoldre els conflictes mitjançant el diàleg; experimentar diferents rols en el joc i els diferents recursos expressius amb el cos i practicar els hàbits de salut i higiene a l’escola.

L’educació física és una ajuda al bloqueig emocional, estimula el desenvolupament global, el coneixement del propi cos, augmenta la coordinació, el control de la motricitat i els impulsos, la resolució de conflictes i el control de la tolerància. També afavoreix la inclusió fent ús de l’aprenentatge cooperatiu, l’estimulació sensorial i el disseny universal. El cos i el moviment són considerats com a elements fonamentals per a la formació integral de l’alumnat.

L’educació física va més enllà del que és motriu i ha d’aprofitar tot el potencial educatiu del cos i el moviment per incorporar aprenentatges que han de perdurar al llarg de la vida (la motricitat, els hàbits saludables, les habilitats socials, etc.)

A les sessions acompanyats de les famílies podem sortir a fer activitats amb seguretat al voltant de l’escola, fer activitats junts famílies i alumnat, convidem experts per aprendre més i millor … 

Fem tastets i aquí al vídeo us deixem unes imatges del que vam compartir amb La Jove de Sitges.

Sí, sí … vam convidar als Castellers i vam aprendre moltes coses. Mireu, mireu …