Situacions d’aprenentatge:

Juny 2023 PETITS – Comunicació de la Pregunta Interessant a les famílies

 

Un cop treballats els continguts que es volien englobar en les Preguntes Interessants, cada classe de la Comunitat de Petits va començar a preparar la comunicació a les famílies. Aquesta activitat consisteix en convidar als familiars dels alumnes a assistir una tarda a l’escola i que tinguin l’oportunitat de descobrir el complex procés que ha seguit l’alumnat per donar resposta a totes aquelles preguntes i inquietuds que es van fer a l’inici. Recordem que les Preguntes Interessants eren les següents:

  • ON SÓN LES OBRES D’ART DE LES DONES? (Petits 1)
  • COM ES VA CREAR RIBES? (Petits 2)
  • COM SOM PER DINS? (Petits 3)
  • COM HAN EVOLUCIONAT ELS OFICIS? (Petits 4)
  • COM ES CREA UNA LLAVOR? (Petits 5)

Quan es van resoldre aquestes preguntes, cada classe va elaborar el seu producte final. Un producte final és una creació (tangible o intangible) on els alumnes expressen d’una manera creativa allò que han investigat i après. Aquest producte final es va realitzar a l’aula i era la sorpresa que els alumnes ensenyarien a les famílies el dia de la comunicació. 

Així doncs, l’estructura general de la tarda amb les famílies seria primerament mostrar a mode de resum i a trets generals els processos i les activitats que havia fet l’alumnat durant els mesos de Pregunta Interessant. Seguidament, s’explicaria i es mostraria el producte final. Cada grup li va donar el seu toc especial i va afegir altres sorpreses.

La classe de Petits 1 va començar la comunicació amb un qüestionari fet amb l’aplicació “Plickers”, on les famílies havien de respondre preguntes sobre l’art i la perspectiva de gènere. La idea era començar reflexionant sobre el fet que coneixem molts artistes masculins però molt poques artistes femenines. A partir d’aquí, van començar a explicar tot el progrés amb la seva pregunta i finalment van mostrar-los el producte final. Aquest, es tracta d’una escultura que representa la igualtat entre totes les persones. El van col·locar tapat a l’entrada i van desplaçar-se tots i totes cap allà. La directora del centre va inaugurar-la i la va destapar. L’escultura està creada pel símbol masculí i el símbol femení, units pel cercle. Està pintat a ratlles de tots colors i porta dues balances que representen la igualtat. En una balança hi ha les fotografies de les nenes de la classe i a l’altra balança, els nens.

La classe de Petits 2 va començar explicant les diferents activitats i investigacions que es van realitzar durant la Pregunta Interessant. Un cop acabada la presentació, van destapar el seu producte final. Aquest, es tracta de tres diorames de Sant Pere de Ribes: un de l’Edat Mitjana, un de l’Edat Moderna i un de l’Edat Contemporània. La idea era que a través d’aquests diorames es pogués veure l’evolució del poble des de l’inici fins a l’edat actual. Les figures es van enganxar en uns bastons de fusta i velcro, per tal que es poguessin posar i treure. Per parelles, van anar sortint i van anar explicant cada figura (des de quan està al poble, quina funció tenia…). Per acabar la comunicació, les famílies van fer un Kahoot per veure què havien après sobre la història de Ribes. 

A Petits 3 els infants es van vestir com uns autèntics doctors i doctores. Van anar explicant els processos que havien seguit i alhora anaven introduint conceptes teòrics mostrant-ho amb el seu producte final. Aquest va ser unes siluetes humanes fetes amb cartró i dins de cada silueta hi havia un aparell del cos humà. Per tant, hi havia sis “personetes”: l’aparell locomotor, l’aparell respiratori, l’aparell reproductor, l’aparell excretor, l’aparell digestiu i l’aparell circulatori. Un cop feta l’explicació, les famílies van realitzar un Kahoot per veure si havien adquirit nous coneixements. 

Al grup de Petits 4, primerament van explicar les diferents activitats, sortides i investigacions que havien anat realitzant durant aquests mesos, com si fos un diari. Un cop presentat a les famílies, els i les alumnes van demanar a les famílies que es desplacessin al gimnàs per veure el producte final. El que es van trobar allà va ser molt sorprenent, emocionant i divertit. El que van fer va ser preparar sis petites obres de teatre on cada una d’elles representava un ofici del futur. Les famílies tenien un full amb una graella i havien d’intentar endevinar de quin ofici es tractava. 

Finalment, a Petits 5 es va fer també la presentació corresponent amb el “Canva”, on s’explicava tot el procés de la pregunta i a continuació van fer desplaçar a les famílies a la sala de mestres. Allà, es van trobar amb unes taules plenes de receptes saludables amb els seus cartellets corresponents, per gaudir d’un fantàstic berenar saludable. Hi havia una gran varietat de plats i receptes que van elaborar els alumnes: calcular la quantitat de litres o grams d’algun líquid o aliment per elaborar un batut, pensar els ingredients i quina quantitat n’havien de comprar, etc. 

Al final de totes les comunicacions es va fer una activitat amb les famílies, que consistia en escriure en una targeta una paraula que definís el que els havia transmès la jornada. Un cop escrita, l’havien de lligar a una branca. Actualment, a cada aula hi ha penjada la branca amb les diverses paraules. 

Tot l’esforç dedicat a la Pregunta Interessant i a la comunicació va donar els seus fruits. La conclusió general de totes les tutores és que va ser un gran èxit i les famílies van sortir molt contentes, orgulloses i emocionades.