Situacions d’aprenentatge:

Juny 2023 MITJANS – Quins factors afecten a que arribi el wifi a un dispositiu?