Situacions d’aprenentatge:

Desembre 2022 XICS – El procés de tria del nom de la classe

A la Comunitat de Xics hem triat el nom de la classe vinculat a un animal autòcton de Ribes. Per fer-ho, en primer lloc, vam portar a terme un GENERAR I REMOURE per activar coneixements previs, vivències, fer hipòtesis, compartir el pensament propi i contrastar amb el pensament dels altres. 

Cada nen i nena amb l’acompanyament de la família havia de fer una recerca a casa sobre els animals autòctons de Ribes que havia trobat.

 

 

 

 

 

Amb tota la informació vam crear un diagrama de barres per veure quin animal havia despertat més interès a l’aula.
Després d’aquesta recerca arriba el moment d’anar a la primera sortida “CAMINS DE RIBES”, una sortida per l’entorn de l’escola on poder veure de més a prop els animals autòctons de Ribes, els seus rastres i recollir evidències.

Posterior a la sortida compartim l’experiència i observem les fotografies que havíem fet de tots els rastres d’animals trobats. De qui poden ser aquests rastres?, quins animals sabem que hi viuen, tot i que no els hem vist?

 

 

 

 

 

Finalment, portem a terme una conversa i establim uns criteris per poder valorar totes les propostes i poder consensuar la tria del nom de la classe:
1: Que sigui un animal autòcton de ribes.
2. Que interessi a tots i totes.
3. Que no sigui triat per un altre grup.
4. Que fos poc conegut per poder descobrir coses noves.

Aquestes converses ens donen peu a prendre decisions que incloguin totes les mirades, perquè, tots els nens i nenes se sentin reconeguts. No fem votació, sinó, que arribem al consens perquè tothom se senti part d’allò que es decideix, se senti reconegut a l’aula.

Una vegada triat el nom de la classe es tanca el procés fent una presentació a les famílies

El nom de la classe permet que sorgeixin nous interrogants per a poder estirar al llarg del curs.
Us presentem les classes de la COMUNITAT DE XICS
XICS 1: LES TORTUGUES
XICS 2: ELS FALCONS
XICS 3: ELS SENGLARS
XICS 4: LES GENETES
XICS 5: LES GUINEUS
XICS 6: LES MERLES
XICS 7: ELS CONILLS I LES LLEBRES